Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 2,2004-05: St.prp. nr. 2 (2004-2005) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2004 under Barne- og familiedepartementet til det statlege barnevernet og fylkesnemndene for sosiale saker

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 08.10.2004

Av i alt 526 ordformer var 6 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1521580atferdsvanskar1
1521582avtaleforpliktingar1
1521579barnevernutgiftene1
1521583effektivitetsfremjande4
1521581modellinstitusjonar1
1521578organisasjonseiningar6
1521584tileggsløyving1