Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 21,2004-05: St.prp. nr. 21 (2004-2005) Om endringar i løyvingar mv. i forsvarsbudsjettet for 2004

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.11.2004

Av i alt 970 ordformer var 29 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1521577avslutningsåret1
1521565datavarehusløysing3
1521548forsvarssektorens2
1521563heilskapsplanlegging1
1521562konsulentkostnadene2
1521561konsulentkostnader1
1521569køyretøylager1
1521573meirut­gifter1
1521554merinntektsfullmakt1
1521557revisjonskompetanse2
1521576rullebaneprosjektet1
1521558seglingsaktivitet3
1521570utviklingselementet1
1521575vassforsyningsprosjektet1