Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1-5,2004-05: St.prp nr. 1 Tillegg nr. 5 (2004-2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Kjøp av sjøtransporttenester på strekninga Bergen - Kirkenes. Avtale for perioden 2005-2012.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 05.11.2004

Av i alt 376 ordformer var 11 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1521411tilskottsnivået1
1521417tilskottssummen1
1521413trafikkering6
1521410transportstandard10
1521408transportstandarden11
1521419valderøytunnelane4
1521414»hurtigruten1
1521412»regjeringen1