Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 1-4,2004-05: St.prp nr. 1 Tillegg nr. 4 (2004-2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Om Nasjonalmuseet for kunst

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 05.11.2004

Av i alt 513 ordformer var 23 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1521396administrasjonskomitéen1
1521406bygningsarealet1
1521401bygningstilhøva1
1521400bygningstilhøve1
1521399formidlingsaktørane1
1521394formidlingsengasjement1
1521386formidlingsmiljøa1
1521384formidlingsprofilen1
1521388høyringsseminar2
1521392kunstformidlingsaktiviteten1
1521397kunstformidlingsarbeidet1
1521404kværnerhallen1
1521403magasinområdet1
1521405magasinproblema1
1521402oppbevaringsområdet1
1521398overtakingsdato2
1521389riksutstillingars3
1521385samhandlingsplattforma1
1521393samordningsinnsatsen1
1521387sluttinnstiling1