Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 17,2004-05: St.prp. nr. 17 (2004-2005) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2004 m.m. under Olje- og energidepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.11.2004

Av i alt 1908 ordformer var 95 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1521342bestillingskostnadar1
1521309blokksal2
1521297boreprogram1
1521348brønnhovudplattform2
1521382byggestadene1
1521323deponeras1
1521315deponeringsalternativ1
1521326deponiperioden1
1521377dragadosverftet1
1521317driftstillating1
1521331enkeltkjelde1
1521375feltrøyra1
1521374feltutbygginga4
1521306fjerningstilskotlova3
1521307fjerningstilskotssaker3
1521293forbyggingsprosjekt1
1521320friklassegrensa2
1521322friklassegrensene1
1521371fuka15
1521366førehandsdefinerte17
1521336førhandsaming1
1521351gasshandsamingsanlegg1
1521372ilandføringsterminalen1
1521347ior7
1521298kep5
1521378kjølekompressorar3
1521357langeleds1
1521383lisenspartnarane1
1521313lågradioaktive3
1521288lågradioaktivt6
1521296merutgiften1
1521324mottakshandsaming1
1521354norneskipet1
1521356oljelagringsskip1
1521343oppmodninga1
1521328opprydningsmannskapene1
1521316overtakingstidspunktet3
1521350petroleumsskattesystemet1
1521380pignone1
1521370preinteressentskapet2
1521368preinteressentskapsfasen3
1521365revus14
1521376riggstreiken1
1521341salskommisjon1
1521312samarbeidsvirksomheten1
1521327scanpower1
1521349senfase1
1521358sleipnerplattforma1
1521314sluttdeponering1
1521334spesialavfallsbedrifta1
1521325stråledosar10
1521330stråledose4
1521321strålevernsmyndigheiter1
1521373tidsoverslag2
1521344undervassutbyggjing1
1521352vestflanken5
1521379ytingskrav1
1521329ßeesv2