Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 15,2004-05: St.prp. nr. 15 (2004-2005) Om endringar på statsbudsjettet for 2004 under kapittel administrerte av Utanriksdepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.11.2004

Av i alt 569 ordformer var 15 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1521166bevilgningbehovet1
1521170mikrofinansordning1
1521171overgangsbistand6
1521167regionbevilgning1
1521165utbetalingsbehovet1