Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 14,2004-05: St.prp. nr. 14 (2004-2005) Om endringar på statsbudsjettet for 2004 under diverse kapittel administrerte av Justis- og politidepartementet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.11.2004

Av i alt 1081 ordformer var 25 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1521144alibiprosjektet1
1521143forvaringsdømde4
1521149heilårskostnad1
1521156kontraktforhold5
1521142løyv­inga1
1521152mannskapsstyrker1
1521161pantebokdokument2
1521162pantebokdokumenta1
1521159pantebokregister2
1521147passinntekter1
1521150redningstilfellet1
1521155rettshjelparar43
1521151rocknesaksjonen1
1521163service­senteret1
1521153sommaraksjonar1
1521154spesial­eininga1
1521160tinglysingssakene1
1521145utrykkingseiningar2
1521138wipo8