Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 11,2004-05: St.prp. nr. 11 (2004-2005) Om endring av løyvingar mv. for 2004 på Samferdselsdepartementets område

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.11.2004

Av i alt 457 ordformer var 13 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1520677fiberkabelavtala2
1520683fiberkabelavtale1
1520686fiberkabelnett2
1520689fiberkabelnettet1
1520687jernbanverkets1
1520676opptrekksrenter11
1520682ubyte1