Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 9,2004-05: St.meld. nr. 9 (2004-2005) Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2003 - 30. juni 2004

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 19.11.2004

Av i alt 194 ordformer var -1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ