Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 39,2004-05: St.meld. nr. 39 (2004-2005) Om dei fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2005 og fisket etter avtalane i 2003 og 2004

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 10.06.2005

Av i alt 5786 ordformer var 150 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1520523aktivitetsrapportering2
1520516banklinekvotane6
1520541bardekvalartar6
1520584bestandsberekningane3
1520557bestandsstørrelse1
1520577bestandsstørrelsen1
1520553botntrålfangst6
1520554botntrålmetodikken6
1520555eggtettleik6
1520588eggtokt6
1520590eggtokta17
1520491fellesbestanden3
1520563fiskedøyingsnivå1
1520568fiskedøyingsrate2
1520567fiskedøyingsraten5
1520569fiskedøyingssraten1
1520496fiskeriforvaltningsorganisasjonen9
1520617fiskeriministeriet3
1520549fjernfiskestatane4
1520603flytetrål12
1520602flytetråling6
1520580forskingskvantum2
1520551forvaltningsperiode4
1520605gjennomsnittsandel2
1520589gytebestandsmåla8
1520565haustingsregel1
1520564haustingsregelen29
1520560havforskingsinstituttets18
1520525hovuvedelementa1
1520631hysekvotar5
1520608inspektørordninga7
1520604kolmuletrålarane6
1520609kvalfangstfartøya12
1520520kvantuma8
1520598kvitingbestandane4
1520510kvitingkvoten9
1520540kvoteberekningsmodellen9
1520634kvoteregulerer5
1520635kyststatsforhandlingane4
1520494kyststatsrettar6
1520606maksimalfangstar1
1520537neafcs10
1520561nordaustarktisk24
1520544partsmøta4
1520601ringnotsnurparar6
1520572seiyngelobservatørane1
1520582sildearbeidsgruppa6
1520571sildelarvetoktet1
1520488smottholsavtalen43
1520616smottholsavtalen«1
1520622smottholskvoten2
1520550sonetilhøyringsprinsippet4
1520505sporingsdata2
1520504sporingsplikt7
1520535stactic3
1520628steinbitkvotane3
1520578størrelsessamansetjinga1
1520495trepartsforhandlingar5
1520538tvisteløysingsmekanisme4
1520508vatntrekksprosedyrane1
1520636­inngått1
1520575økosystemtokt17
1520576økosystemtoktet7