Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 34,2004-05: St.meld. nr. 34 (2004-2005) Om Noregs deltaking i den 59. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av FNs 58. generalforsamling

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 29.04.2005

Av i alt 2853 ordformer var 185 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1520066alternering1
1520179analysekapasitet2
1520114antiluftvernsystem1
1520175atterreisingsprosessar1
1520155blokkdrive1
1520184budsjettsakene1
1520220costaricansk1
1520083demokratiprosessar1
1520215detaljorientering1
1520051eksekutivråd2
1520174enkeltorganisasjonar3
1520067epidemiutbrot2
1520178etterretningselement5
1520087fiskeriaktivitetar7
1520086fiskeriforvaltingsorganisasjonane4
1520059fiskeripraksisar2
1520129flaggskiprapportar1
1520100fmct=fissile1
1520217folkerettskommisjons1
1520094folkesetnadskonferansen1
1520088forvaltingsregime1
1520152fredsbyggingsarbeid2
1520068fredsbyggingsdimensjonen1
1520226føreseiingssamsvar1
1520227generalforsamlingas4
1520060generalforsamlingssamanheng1
1520069generalkomiteen1
1520084gjevarlandskomiteen1
1520122gjevarmidlar1
1520124gjevarstyrt1
1520117globaliseringsmøte1
1520172guéhenno6
1520139handelsspørsmåla1
1520058havrettsdebatten1
1520042hlp3
1520181hovuddagsordenspunkta2
1520170icjs1
1520095icpd1
1520203inspektørens1
1520136jordbrukseksporterande1
1520185konsekvensjustering2
1520079konsensushaldning1
1520221konsensusløysing3
1520109konsensusresolusjon2
1520092kontinuitetsomsyn1
1520208kontraktformer1
1520207kontraktsforma3
1520149konvensjonsteksta1
1520188kostnadsfordelingsarrangement1
1520190krigsforbrytardomstolar5
1520073lakmusprøve1
1520143landadministrasjon1
1520157landspesifikke16
1520198leiingsstrukturen2
1520214likestillingskapitlet1
1520061løvald8
1520043mellomåret3
1520168menneskerettsinnlegget1
1520158menneskerettsresolusjonar1
1520156menneskerettsskyldnader1
1520090meron7
1520142miljøforvalting1
1520140miljøresolusjonane1
1520150muls1
1520102nedrustingsmaskineriet10
1520106nedrustingsskyldnadene1
1520173opningsinnlegg2
1520082panelmedlemene1
1520180personellforvalting1
1520183personellspørsmål1
1520128programmeringsverkty1
1520125programressursar1
1520104reformresolusjonar1
1520098reformseminar1
1520097reproduksjonshelse2
1520222resolusjonsutkasta1
1520182rotasjonssystemet2
1520063rundebordsdebattar1
1520138råvareresolusjonen4
1520056sivilisasjonsdialog1
1520093slutteksta1
1520091sluttføringsstrategiane1
1520212snøggframgangsmåte1
1520071spesialdebattar1
1520103ssod2
1520154standardsetjing3
1520219statssuksesjon3
1520204statuttendringar1
1520078straffemekanismar1
1520225styremakthandlingane1
1520216styringslyst1
1520064substanssesjon1
1520065substanssesjonane1
1520048tcpr4
1520132tekstframlegg2
1520205tenestesystemet2
1520057terrornedkjempinga1
1520210tilsetjingstida1
1520202tilsynskontoret1
1520166tokammerstruktur1
1520049tryggingsapparat2
1520171tryggingsmuren1
1520187tryggingsoffiserar1
1520189tryggingsreformen1
1520224tvangsjurisdiksjonen1
1520148uncac2
1520127undaf1
1520126undg1
1520141uneo1
1520046unleashing1
1520201unops1
1520213urepresenterte1
1520164urfolksinnlegg1
1520163urfolksområdet2
1520162urfolkstiår2
1520134utanlandsinvesteringar2
1520121utsteingruppa1
1520120utviklingsarkitektur1
1520133verdsbanksamanheng1
1520077verdsmiljøvernorganisasjonen1
1520111verifikasjonsmekanismar1
1520218vertslandskomiteen1
1520159voteringsresultat1
1520113våpenmekling9
1520072ytterposisjonen1
1520186åtaksmål1
1520165æresbrotsverk2