Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 32,2004-05: St.meld. nr. 32 (2004-2005) Om flytting av Luftfartstilsynet til Bodø

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 22.04.2005

Av i alt 931 ordformer var 27 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1520015flyfagleg4
1520016flyfaglege16
1520034flygarbakgrunn1
1520035flygarkompetansen1
1520041flyoperativt1
1520038flytryggleiksorganet1
1520023flytteperiode1
1520021flyttetillegget2
1520036habilitetsomsyn1
1520037helikopterinspektørar1
1520039helikoptertilsyn1
1520030helikopterverksemda4
1520032kompetansegapa1
1520029luftdugleik4
1520018luftfartsdirektøren4
1520022luftfartsstyresmakt1
1520024luftfartsstyresmakter19
1520019luftfartstilsyn5
1520028melldinga1
1520017rekrutteringsrundar1
1520027rekrutteringsrunden3
1520031tilgangskontrollar1
1520040­leiarar1