Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 24,2004-05: St.meld. nr. 24 (2004-2005) Erstatningsordningar for barn i barneheimar og spesialskular for barn med åtferdsvanskar

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.03.2005

Av i alt 1937 ordformer var 52 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1518883asd17
1518849barneverninstitusjoner3
1518892barnevernsekretærane1
1518891barnevernsinspektørane1
1518862billighetserstatningsutvalet10
1518859delerstatning1
1518857erstatningsheimar1
1518885fagteori1
1518866familiepartementet1
1518887institusjonspersonalet1
1518886internkontrollplikt6
1518848kartleggingsutvalet50
1518881kartleggingutvalet1
1518889mandatperioden5
1518884oppfølgingssystemet2
1518890overtilsyn5
1518870personskadesakene1
1518858plassererte1
1518864plasseringsgrunnlaget2
1518844rettferdsvederlagsordning40
1518855rettferdsvederlagsordninga66
1518852rettferdsvederlagssakene3
1518876rettferdsvederlagssamanheng1
1518871rettferdsverderlagsordninga1
1518878romanifolk5
1518860samordningar1
1518868sosialsystemet1
1518854spesialskulebarn17
1518861spesialskulebarna3
1518888straffetradisjonen1
1518846utdanningsskadelidende12
1518893valdsoffererstatninga8
1518872valdsoffererstatningsordninga6