Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 23,2004-05: St.meld. nr. 23 (2004-2005) Om bruk av karantene for politisk leiing i departementa ved overgang til stilling utanfor staten

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.03.2005

Av i alt 726 ordformer var 19 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1518823departementsstilling2
1518822embetssjiktet2
1518829etikkforvaltning1
1518840etterlønnsregelverket1
1518837etterlønnstilfella1
1518832gruppelivsforsikring12
1518825karanteneperiode2
1518827karanteneregelverk2
1518826karantenereglar8
1518838karantenetilfella2
1518841karantenevilkåra1
1518833pensjonsloven1
1518835regelutforming2
1518824saksforbod31
1518831statsrådsaker1
1518834tenestemannens1
1518830tilleggsmomentet1