Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 22,2004-05: St.meld. nr. 22 (2004-2005) Kultur og næring

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 18.03.2005

Av i alt 13271 ordformer var 700 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1518425abbing1
1518543abonnementsgruppa1
1518541abonnementssal2
1518796absa1
1518799admical1
1518750aktivitetsferiar3
1518620allmennkringkastaroppdrag1
1518619allmennkringkastaroppdraget2
1518239allmennopplysing1
1518497allmennta1
1518225allversklede1
1518409arbeidsmarknadsbudsjettet1
1518800arbeitskreis1
1518404arbetslöshetskassan1
1518422arrangørledd1
1518535arrangørstøtte8
1518346audiovisuelleområdet2
1518573avansemarginane1
1518131avkastingane1
1518358avkastningspotensial2
1518520avskrivingsordningar1
1518261avviklingsrate1
1518506bakkesendarar1
1518794barnekulturfond1
1518803bdi1
1518805bedriftsorganisasjonar1
1518504bibliotekutlån1
1518496billettstøtteordninga1
1518338bindingslister1
1518725bokbransjegranskinga1
1518691bokbransjeundersøkinga1
1518715bokgransking1
1518721bokgranskinga1
1518719bokhandeldrift2
1518723bokklubbmarknaden1
1518720bokklubbmedlemskap2
1518699bokklubbomsetninga1
1518653bokkommisjon1
1518668bokmarknadane1
1518459boligbestyrelsen1
1518591bookingagentar2
1518642bookingfolk1
1518737bransjeinteresser1
1518638bransjemedium1
1518380bransjesamanslutningar2
1518482bransjestruktur1
1518484bransjestrukturen3
1518442brukskunstrørsla1
1518257brukstilpassa2
1518502bruttoomsetninga2
1518125bruttoprodukt3
1518457bruttoresultat1
1518802bundesverband1
1518411busetnadsprofil1
1518178bustadinvestorar3
1518413bustadsval1
1518757calimera1
1518602cantando1
1518813cerec2
1518146datasørvis2
1518475datorspel1
1518450dcms1
1518716debattkveldar2
1518282designansvarlege2
1518284designarbeidet2
1518451designbedrifter1
1518455designbyråa1
1518169designens1
1518432designfaget1
1518440designhistorisk1
1518454designmarknaden1
1518449designnæringa2
1518281designrådet5
1518437designår6
1518280designåret17
1518215digitalobjekt1
1518562distriktsmusikarordningar1
1518516distriktsutviklingsmidlar2
1518357driftsfinansieringsbehov1
1518303econtentplus6
1518189edutainment3
1518690eigarskapsinteresser1
1518793eigeninntektspotensialet1
1518544eigeninntening3
1518274eigenkapitalordningar1
1518330einarssonsaka1
1518456eksportdel3
1518138eksportfremjande2
1518278eksportfremjing1
1518479eksportgraden2
1518627eksportinntekta1
1518139eksportmarknadane2
1518604eksportpotensial2
1518605eksportresultata1
1518778eksportsatsingar1
1518374eksporttiltak2
1518791endringstendensane1
1518546enkeltmusikarar2
1518636enkeltutgjevnader1
1518262entreprenørskapskultur7
1518266entreprenørskapsprosessar1
1518809er­hvervs­ministeriet1
1518267etablerarkompetanse2
1518264etableringsforsøk1
1518461etableringskompetansen1
1518617etterspurnadsnisjar1
1518811europeen1
1518483eymc4
1518571faghandlarar1
1518433fagutøvarar1
1518149familielike1
1518351familieparkar4
1518660fastprisordninga6
1518665fastprisperioden2
1518661fastprisregimet1
1518313fellesskapsinitiativ1
1518162feltaktørar1
1518594festivalprodukt1
1518464filmfaglege1
1518514filmfonde1
1518525filmføremål9
1518465filmpolitiske2
1518524filmproduksjonssektoren1
1518499filmsentrum1
1518513filmtiltak4
1518505filmvederlagsfond2
1518355finansieringsrolle2
1518168firmaetablering3
1518773fiskerinæringar1
1518752fiskeristyresmaktane1
1518508fjernsynsdirektiv3
1518481fjernsynsframsyning1
1518491fjernsynsproduksjonane2
1518634fonogrameksport1
1518537fonogramområdet1
1518565fonogramutgjevarane1
1518765forbrukarmessa2
1518671forfattarhonorara1
1518674forfattarkontakt1
1518736forfattarpresentasjonar2
1518734forfattarreiser1
1518667forhandlardelen1
1518572forhandlarrabattar1
1518701forlagsarbeidet1
1518675forlagsfunksjonane1
1518711forlagskundar2
1518680forlagsverksemder1
1518253formidlingsapparatet1
1518299formidlingsinstansar1
1518210formidlingsmåtar11
1518532formidlingssystem1
1518288forskingsparkar9
1518294forskingspreg1
1518367forskingssatsingar2
1518427forskingsutvikling1
1518259forsk­ning2
1518158fortolkingsperspektiv1
1518400for­teneste­marginane1
1518252frambringinga1
1518597framføringsrettane2
1518596framføringsrettar2
1518490framsyningsrettar1
1518547frifondsordninga2
1518738fritidsreise3
1518586friviljige1
1518816frådragsordning2
1518574fullassortimentsbutikkar1
1518180funksjonsendring1
1518325førehandsmeldast2
1518727føreomtale1
1518664førsteeksemplarrabatt1
1518772gardsmatprodusentar2
1518767gastroturisme1
1518337generalavtalen1
1518179gentrifisering2
1518564ggf4
1518673gjennomeffektivisert1
1518334gjennomføringsføresegnene1
1518434gjesteføredrag1
1518563gramofongrossistenes1
1518319grenseregionale13
1518317grenseregionane7
1518130grunninvestering3
1518746halvkommersielle1
1518341handelssamanheng3
1518782handplukket1
1518689heildigital4
1518224hellyhansen1
1518463hovudomtalen1
1518300hovudrådgjevarar1
1518678hovudsalskanalen1
1518706hovudsamarbeidspartnarane2
1518693husstandinntekta1
1518687hypertekstuell1
1518717høgtlesingar1
1518150idrettsfeltet8
1518320iiia1
1518321iiib3
1518392inas2
1518441industridesignarane1
1518462industridesignutdanninga1
1518151informasjonsteknologifeltet2
1518216innbyggjarene1
1518201innlandsregionen5
1518766innovasjonskjelde3
1518227innovasjonskrafta3
1518132innovasjonsomgrep1
1518144innovasjonsordninga1
1518436innovasjonspark1
1518152innovasjonsperspektiv2
1518155innovasjonsplan4
1518157innovasjonsplanen1
1518141innovasjonspolitiske5
1518142innovasjonsselskap7
1518420innovasjonstakta1
1518260innovasjonsutval1
1518160innovere5
1518263innrapporteringskrav1
1518387innstillingskomitear2
1518523insentivordningane3
1518444interiørarkitekters2
1518443interiørdesignarar1
1518621internasjonaliseringsarbeidet1
1518679internettbokhandlar1
1518705internettoperatørar1
1518713interpress4
1518217intertrack1
1518511investormiljø3
1518283isbrytarordninga2
1518332islandskspråkleg2
1518208kapitalmarknadane1
1518209kapitalmarknadens1
1518349kapitalskattlegging1
1518467keitering1
1518353kinoområdet1
1518677kjededanning1
1518536klassikarutgjevnader1
1518585klubbscenene1
1518645klyngebasert1
1518540knutepunktfestivalane7
1518258kommersialiseringskompetansen1
1518807kompetansane1
1518275kompetansebaserte5
1518362kompetansefremjande4
1518446konfeksjonsdesignarane1
1518447konfeksjonsdesignere1
1518128konkurransemarknader2
1518777konkurransestrategiar2
1518476konsollspel3
1518408konstnärernas1
1518581konsumenttenesta1
1518164konsummønstre3
1518666kopieringsavtalar1
1518707kopinors2
1518708kopivederlag1
1518431koplingssentral1
1518137kultex1
1518758kulturarvsaktørar1
1518779kulturarvsområdet2
1518744kulturattraksjonane1
1518147kulturbransjar1
1518583kulturbruksstatistikk1
1518135kulturelementa1
1518271kulturelementet1
1518419kulturentreprenørskap1
1518235kulturgodane2
1518322kulturhovudstader1
1518655kulturinnhaldet2
1518123kulturnæringene3
1518356kulturnæringsprosjekt2
1518742kulturnær­ingene1
1518327kulturomsyn31
1518755kulturpakkar1
1518177kulturplanlegging2
1518343kultursamarbeidsavtalar1
1518298kultursamkvemet1
1518790kultursektorens2
1518801kultursponsoring1
1518761kulturtilbydarar1
1518788kulturutvekslingar1
1518292kunnskapsparkane1
1518648kunnskapssituasjonar1
1518312kunn­skaps­institusjonar1
1518301kunstbiennalar1
1518184kunstbudsjett1
1518370kunstdialog1
1518182kunstimpulsar1
1518412kunstnarkonsentrasjon1
1518410kunstnarstand1
1518397kunstnarundersøkinga1
1518185kunstsakyndige1
1518206kunstterapi1
1518389kunstutdanningsinstitusjonar1
1518745kunstutsal1
1518439kunst­industrimuseet1
1518423kunstøkonomien1
1518804kursopplæring2
1518171kvalitets­satsing1
1518269kystpolitikken4
1518568lable1
1518710lagersentralar1
1518753landskapsestetikk1
1518495langfilmproduksjon2
1518480langfilmproduksjonar1
1518647lausmedarbeidarar3
1518649leseforståing12
1518731lesetiltak2
1518732leseårsprosjekt1
1518478leverandørforning1
1518339libraries6
1518724lisensbøker1
1518747livsstilsprega1
1518786logistikkløysningar1
1518792logoeksponering2
1518670lokalkostnader1
1518575lydberande1
1518426læraryrka3
1518156marknadsdrive1
1518223marknadsførarare1
1518230marknadsføringsrett1
1518785marknadskanalane1
1518486marknadskonsentrasjon3
1518251marknadsperspektiv1
1518754masseturismedestinasjonane1
1518775matkulturfeltet2
1518768matprodukta8
1518810medarbeidarutveksling1
1518304mediaplus1
1518656medienøytralitet2
1518797medlemsforeininga1
1518718medutgjevarar1
1518133meiningsdimensjonen2
1518222meiningssamanhengar1
1518643mellomvertposisjonar1
1518787merkeressursane1
1518219merkevareindustrien1
1518394middelnivå1
1518561militærorkestra1
1518181miljøbyprogrammet1
1518287minoritetsaksjepostar1
1518654minstesal1
1518240misbrukspotensialet1
1518207mobiltelefoniteneste1
1518331momssatsar7
1518379motivasjonsomsyn2
1518530motposten1
1518626mottakarinstitusjonar1
1518529multiplikatoreffektar1
1518769museumsregionane1
1518579musikkdatabasen1
1518639musikkeksporten1
1518396musikkensemblefeltet1
1518553musikkforbund1
1518600musikkforlaga3
1518598musikkforleggerforening3
1518384musikkframføring1
1518625musikkinformasjons1
1518644musikknæringa2
1518582musikkomsetning1
1518577musikkproduksjonar1
1518533musikkprodukt1
1518624musikkprodusentar2
1518612musikkreklame1
1518576musikksal4
1518618musikkvideokanalane1
1518613musikk­informasjonssenteret1
1518763måltidsopplevingar1
1518798mécénat1
1518445møbeldesigneres2
1518377møteplassfunksjonen3
1518756naboregionar2
1518328nasjonalkulturane1
1518683netthandlar1
1518202nettverksdanning4
1518780nettverksdanningar1
1518145nettverksetablering2
1518203nettverksproduksjon1
1518361nettverksstrukturar1
1518453nisjebyrå1
1518599nmff3
1518167noregsprofilering5
1518382noregsprofileringa3
1518672normalavtalane3
1518601notebransje1
1518595noteutgjevnader1
1518448ntkd1
1518652nullsatsar2
1518345nyhendebyrå6
1518159nyskapingsprosessen1
1518124nytingsindustrien1
1518808nyx7
1518173næringsbaserte2
1518360næringsfeltet5
1518191næringsgruppene3
1518359næringsgruppering1
1518195næringskodane1
1518194næringskodar1
1518256næringspolitikkens1
1518469næringsstatistikk2
1518560nær­ings­drivande1
1518739nøkkelmarknader4
1518381omdømmepolitikk2
1518363områdespesifikk1
1518659omsetningsmonopolet12
1518521omsetningsmultiplikator1
1518344om­syn1
1518183oppdragssida1
1518143oppfølgingsdokumentet1
1518237opphavmann1
1518558opphavretten1
1518551opphavrettshavarane1
1518709opphavsorganisasjonar1
1518249opphavsrettsbaserte2
1518243opphavsrettsfeltet1
1518244opphavsrettslovgjevinga2
1518556opphavsrettsorganisasjonane6
1518246opphavsrettsrelatert1
1518163opplevelsesnærinear1
1518200opplevelsesnæringer1
1518764opplevingsnæring2
1518352opplevingssentra1
1518748opplevingstilboda1
1518399organisasjonshald2
1518545orkesterinstitusjonane1
1518542orkesterpublikummet1
1518759orkesterverksemda1
1518193overestimere1
1518569platedistribusjon1
1518559populærkomponistane1
1518518prisbarrieren1
1518509produksjonsbudsjettet1
1518550produksjonsfelt1
1518515produksjonssentrum1
1518172produksjonsstrategiane1
1518165produksjonsstrategiar2
1518776produktkvalitetar1
1518221produktverdiane1
1518488produsentkjedene1
1518510produsentstøtte1
1518364produsentverksemd1
1518421profesjonsførebuande1
1518428profesjonsregulerte1
1518254profittinteresser2
1518614programflatene1
1518519programproduksjonar1
1518297programsatsingar9
1518735promosjonsprogram2
1518590promoteringsaktiviteten1
1518622promoteringsarbeid3
1518733promoteringseffekt1
1518610promoteringsmateriell1
1518372promoteringsnettverk1
1518429prosessverktøy1
1518290prosjektidéar1
1518741publikumspotensialet2
1518606publiseringsverksemd2
1518229påverkingskrafta1
1518527rabattmodell1
1518657rabattsatsane6
1518340recreational1
1518526refusjonsmodell1
1518140regionaliseringstendensar1
1518175regionalutviklingstiltak1
1518751reiselivssegment1
1518588reisestøtteordningar1
1518485reklamefilmproduksjon1
1518580reklamefilmprodusentar1
1518549rekrutteringsbasar1
1518593ressursmobiliserande1
1518238rettshavarorganisasjon1
1518557ringelydar1
1518242romakonvensjonen2
1518170samanvirkande1
1518501samproduksjonsavtalar1
1518373satsingsland1
1518781satsing­ane1
1518704satsprodusentane1
1518383scenearbeid1
1518477screendigest1
1518232sektorforankring1
1518148sektoromgrepet1
1518270sektorpolitikkar1
1518255sektorreguleringar1
1518176sektoruavhengig2
1518512sekundærinntekter1
1518466sekundær­leffekt1
1518774selsafari1
1518615sendeflateprogrammeringa1
1518592serveringsbransjane1
1518350sirkusførestillingar1
1518584sjangermiljø1
1518567sjangerorganisasjonane1
1518784sjømatkultur1
1518528skatteproveny2
1518402skjønsbaserte4
1518696skribentorganisasjonane2
1518681skrivarlauga1
1518703skuggeskrivarane1
1518406skådespelares1
1518770smidlar1
1518570småselskapa1
1518192softvare2
1518695solidaritetsfonda1
1518378spelutviklarar4
1518493spelutvikling6
1518729spesialtrykte1
1518662spreiingsgaranti1
1518663spreiingsgarantien1
1518688språkteknologisk11
1518702språkvaskarane1
1518749stadars1
1518650stimuleringsordningar4
1518391stipendtypar1
1518314strukturfonda3
1518315strukturfondspolitikk2
1518548studieorganisasjonane2
1518616studioframføringar1
1518633studioinntekter1
1518609studioproduksjonar1
1518136synergioptimismen1
1518126synergipotensial1
1518531sysselsetjingsmønster1
1518403sysselsetjingssituasjon1
1518318sysselsetjingsstrategiane1
1518522sysselsettjng1
1518587søknadsum1
1518623sørvissenter1
1518204taletrening1
1518589tarp3
1518220teknologibruken1
1518311teknologileverandørar6
1518507tekstfjernsyn2
1518682tekstformidling2
1518686tekstmedium3
1518646teksttrykking1
1518728temakatalogar1
1518632tenesteeksport1
1518205terapitilbod1
1518468tertiæreffekt1
1518401tilleggsforsikringar8
1518608tilleggsmateriale2
1518323tilleggsmålsetjingar1
1518819tilskotsbreva1
1518234tilskotsordingane1
1518174tiltaksdokument2
1518336traktatbrotssøksmål1
1518228trendindustriane1
1518226trendindustrien1
1518762turismeattraksjonar1
1518740turismeområdet1
1518534turnéstøtte4
1518308underprogramma1
1518418undervisningsoppgåvene1
1518324unnataksføresegner1
1518658unntaksforskrift1
1518368utanlandseksponering1
1518365utdanningsbehov2
1518265utdanningssystemets1
1518637utgjevnader1
1518187utsmykkingsfondets1
1518186utsmykkingsordning1
1518188utsmykkingsprosessar1
1518435utstillingsprogram1
1518555utstyrsutleige2
1518129utvik­lingspotensial1
1518430varemerkevern6
1518388vederlagsfond2
1518817verdiminsking1
1518285verdiskapingsmiljø5
1518268verdsetjer1
1518233verkemiddelaktørane40
1518273verkemiddelaktørar13
1518302verkemiddelaktøren1
1518161verkemiddeldiskusjonane1
1518607verkframføringar1
1518552verkprodusentar1
1518197verkstadsindustrien1
1518676verkutgjevingane1
1518487videodistribusjon1
1518211videoindustri1
1518386visingsvederlag1
1518815vitskapelig2
1518214webproduksjon1
1518398yrkesskadedekning4
1518651­gjennom1
1518783­organisasjonen1
1518405öka3
1518153øfs1
1518121østlandsforsknings1