Norsk Ordbok 2014 layout  

Stmeld 6,2004-05: St.meld. nr. 6 (2004-2005) Om verksemda til NSB AS for perioden 2004-2006

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 29.10.2004

Av i alt 3507 ordformer var 226 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1517867akselproblema1
1517883arendalslinja1
1517985avgangspunktlege2
1517923avgiftsstrukturen1
1518057avkasningskravet1
1517973balanseutvikling2
1518048basistilbodet1
1517877bearbeidingsverdi1
1517881bergensbanepakken1
1517930bruksavhengige3
1517847bussaktøren1
1517846bussverksemd5
1517879containermarknaden1
1517960dieselkrengetog1
1517965driftresultat1
1517850driftsuavhengige5
1517979egenkapitalverdi1
1518027eigedomsporteføljen13
1517966eigedomsverksemd4
1517964eigedomsversemda1
1518053eigenkapitalinvestorar1
1518050eigenkapitaloppbygging1
1517978eigenkapitalverdi1
1517972eigenkapitalverdien3
1517851ekspressbussmarknad2
1518012ekspressbussmarknaden5
1518032finans­kostnadene1
1518006flybillettprisar1
1518036forfallsprofil1
1518009frigevne1
1518060fristilde1
1517993fyrstehjelpsskadar1
1517918gjenspeilast1
1518046godsaktør2
1518020godskundar2
1517963godsmateriell1
1518043godstogdrifta2
1517849godstogverksemda3
1518019godstransportar1
1517873godstransportarbeid1
1517872godstransportarbeidet5
1518021godstransportløysingar1
1517871godstransportselskapet2
1517844godstransporttilbodet1
1518015godstransportverksemd1
1517902godstreminal1
1517890greencargo4
1517937harmoniseringsarbeidet1
1518028heimelsoverføringar7
1517912infrastrukturforvaltar2
1517920infrastrukturforvaltaren1
1517914infrastrukturtilbod2
1517913infrastrukturtilbodet1
1517905investeringsinnsatsen2
1517977investeringsprogammet1
1517888jernbaneføretak2
1517915jernbanekjeda1
1518030jernbanemarknad3
1517854jernbanemarknaden6
1518010jernbanemarknader1
1517895jernbanepakke3
1517896jernbanepakken1
1517947jernbaneskule2
1518016jernbaneterminalar2
1517855jernbanetrafikkverksemda1
1517863jernbaneulykkene1
1517900jærbana6
1517903kapasitetsaukning1
1517842kapasitetsfremjande1
1518054kapitalbindingar1
1517858kapitalverdimodellen5
1517922kjøpavtalen1
1518031kjøpproduksjonen1
1518056kjøpsavtalane1
1517916kjørevegsavgift1
1518040kollektivmarknad1
1518037kollektivtransportmarknad2
1517866kollektivtransportmiddel1
1518033kombiverksemd1
1517886konkurransemarknaden1
1517861konkurransenøytrale1
1517885konkurranseregimet3
1518044konkurranseutlysing3
1517970kontantstraumsanalyse1
1518059kostnadseffektiviseringar1
1517958krengemoglegheiter1
1518039kundefokuset1
1518002kundeløysingar1
1517931køyrevegsavgiftssatsen2
1517996langdistansetilbod1
1517868langdistansetogtogtilbod1
1518005langdistansetogverksemda1
1517898lokaltogstrekningane1
1517860marknadsposisjonering1
1517862marknadstrender1
1517984materiellfeil2
1517988materiellmangel1
1517982materiellproblem1
1517975medførd1
1517928meirverdiavgiftsregelverket9
1517976merdverka1
1517994merkevarestrategien3
1517932mineraloljeavgift1
1517957mitrans2
1518017omlaste2
1517946operatøruavhengig1
1518014orusttrafiken1
1517864oslo­området1
1517948overtalleg1
1517939pensjonsforpliktinga1
1517940pensjonsinnbetaling1
1517938pensjonsinnbetalingar1
1518042persontogdrifta2
1518055persontogmateriell2
1517843persontogmateriellet2
1517839persontogtilbod2
1518058persontogtilbodet4
1517929persontogverksemd1
1517859persontogverksemda10
1518049persontrafikkstrategi1
1517840persontrafikkutviklinga1
1517865persontransportmarknaden6
1518047persontransportoperatør1
1517925persontransportsektoren1
1517841persontransportsida1
1518038persontransporttilbodet1
1517901prioritete1
1517990profilmåling1
1517983punktlegforstyrringane1
1517892railcomi1
1518035ratingfirmaer1
1517869realinntektsutvikling1
1517943refusjonsplikta1
1517951regiontogtilbodet2
1517899regiontogtriangelet1
1517906regiontrafikk1
1517927regjenringa1
1517987regularitetsutviklinga1
1517837regulatør1
1517921reisenade1
1517997reisetilhøva1
1517845rimbo1
1517981rushtidtrafikken2
1518004rutemodellar1
1517999ruteplansamanheng1
1518008samarbeidsselskap5
1517971selskapsverdien2
1517974sensitivitetsanalysa1
1517910sportilgangsavtale1
1518026stasjonseigedomane2
1518025stasjonseigedomar1
1517835styringsopplegget3
1517995svigningar1
1517933svovelavgift3
1518023systemtog2
1517882sørlandsbanepakken1
1517992togbrukar1
1517980toggruppene2
1517936togkilometer5
1517989togkundane2
1517961togmateriellet2
1518011togoperatørar1
1517919togoperatøren4
1518003togproduksjon1
1517954togreinhaldet1
1518013togverksemda4
1517876tonnkilometertal1
1518041trafikkdel2
1517924trafikkføretaka1
1517884trafikkpakkane1
1517955trafikkservice1
1517897trafikkstyringsanlegg1
1518000trafikkutøvar1
1517911trafikkverksemd2
1517891trafikkverksemda1
1517998transportilbodet1
1517853transportkonserna2
1518001transportmarknadar1
1517852transportmarknader1
1518024transportomfang2
1517968transportutviklinga7
1517893tågåkeriet2
1517856utanlandsengasjement4
1517857utanlandsinvesteringane1
1518007utanlandsstrekningene1
1518061utbyttemodellen1
1517909utnytjast1
1518029utvikl­a1
1517953vedlikehaldsfunksjonar2
1517986vedlikehaldsleverandør1
1517956vedlikehaldsselskapet2
1517917veginfrastrukturen2
1517944ventelønsforpliktingane1
1517942ventelønskostnader1
1517991verksemene1
1517878vognlast6
1518018vognlasttilbod2
1517949vognlasttransport1
1517874vognlasttransportar2
1517875vognlasttransporten1
1518034vognlastverksemd1
1518022vognlastverksemda1
1517945­utdanning2