Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 94,2004-05: Ot.prp. nr. 94 (2004-2005) Om lov om endringar i folketrygdlova og alkohollova (samleproposisjon våren 2005)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.05.2005

Av i alt 1222 ordformer var 20 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1517833alkohollovas1
1517834alkoholordningen2
1517815arbeids­miljølova1
1517817barnepassers1
1517822budsjettdokumenta4
1517819eigenmeldte6
1517825framhaldast1
1517814provenyverknadene4
1517830reisegodsføresegna3
1517820sjukefråværsreduksjonen1
1517832tidsinnskrenkninger1
1517823tillatingane1
1517829toalettpreparatar1
1517828tobakkvarer1
1517831tollagerløyva1
1517826tollområde3
1517821trygde­perioden1
1517827vedtaksendringar1