Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 93,2004-05: Ot.prp. nr. 93 (2004-2005) Om lov om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.05.2005

Av i alt 7689 ordformer var 408 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1517585akne1
1517780aktivitetsomgrepet1
1517782aktsemdplikt1
1517473alkoholblandingar1
1517589allergistatistikk1
1517590anafylatiske1
1517726analysebevis1
1517459ansiktspleia1
1517471ansiktsprodukta1
1517718ansvarsføresegna1
1517706antibiotikaresistensgen5
1517488antiflassmiddel1
1517516antimikrobisk1
1517489antiperspirantmiddel1
1517746anvendbare1
1517617applikasjonstesting1
1517712arring2
1517520atopi1
1517498augebad1
1517802avgivarorganet1
1517704avtaleområde3
1517673badeoljar1
1517475bakterieangrep1
1517534bakteriehemmande2
1517670barbermiddel1
1517521benzoylperoksid1
1517428berøringsflater1
1517602bioakkumulering2
1517631biociddirektivet4
1517535biocidprodukt3
1517536biocidregelverket3
1517465blautgjerande2
1517559botulinumtoksin2
1517561botulinumtoksinet1
1517427branneigenskapar1
1517613bransjestatistikk6
1517431bruksstoffa1
1517699brukstryggleiken1
1517514cetrimoniumklorid1
1517515citronella1
1517440commodities1
1517449contrôle1
1517646cosmetics1
1517647cosmetique1
1517442decree1
1517743delegeringar2
1517587dermatologar1
1517546dermis8
1517451destinés1
1517562diffunderer1
1517742dispensasjonsfullmakt2
1517709dobbeltregulere1
1517507dyreartiklar2
1517508dyreforretningar2
1517512dyrepleieprodukta2
1517509dyresalongar2
1517678dyrevernlovgivinga1
1517702dyrevernomsynet1
1517775eer17
1517648eksempelliste1
1517739ekspropriasjonsliknande1
1517790emballasjemateriale1
1517544enkeltfirma1
1517627enkeltføresegner9
1517518enkeltstoff1
1517801enkeltvedtakskompetansen1
1517748erstatningslovutval1
1517785etikettering1
1517623etterlevingsplikt3
1517651europarådsresolusjonen1
1517575familiestyresmaktene1
1517626farmaceutiske30
1517577feittpartiklar1
1517792ferdiggodkjenning1
1517569fillerane2
1517565fillerar4
1517568filleren1
1517524fiolet1
1517490forbodsliste2
1517638forbrukaromsynet3
1517642forbrukartillit4
1517729forbrukarønske1
1517643forbrukerinteresser1
1517581fordøyingskanalen3
1517500forhudsreins1
1517689formeiringsdyktig9
1517686formeiringsdyktige3
1517506forretningskjeder2
1517633forskriftsnivå1
1517430forsøksmetodikk1
1517679forureiningspolitikken3
1517616fosfolipid1
1517584fotosensitivisering1
1517573frambydarane1
1517756fridomsgradar1
1517685fridomsgraden1
1517624frisørleverandørenes3
1517671fuktkremar4
1517493fuktspray1
1517722fullmaktsføresegn6
1517719fullmaktsføresegna1
1517767fullmaktsføresegner1
1517784førehandsgodkjenne1
1517813føretaksansvar2
1517809førstegongspålegg1
1517513glutaronitril1
1517684godkjenningskriterium1
1517457halddyr3
1517725handelsdokument1
1517757handelsregulerande1
1517734hasteforskrifter1
1517416helselovgiving3
1517537helsepåstand1
1517531helsepåstandane2
1517415helsepåstandar29
1517594helseskaden3
1517796helsetryggleik1
1517676helsetryggleiken1
1517604hormoneffektar1
1517658hornlaget1
1517693hovudgrunngiving1
1517496hudbalsam1
1517610hudkorrosjon1
1517545hudlaga11
1517591hudlegar3
1517768hudpleiarar1
1517714hudpleieverksemd2
1517711hulltakingsvirksomhet2
1517675humanhelsa1
1517570hyaluronsyre1
1517526hyperkalsemi2
1517593hårbleikjemiddel1
1517480hårfjerningsmiddel2
1517592hårfjerningsprodukt1
1517579hårfolliklane2
1517574hårstyling1
1517669hårstylingprodukt1
1517715hòltakingsverksemd2
1517773hóvar2
1517504hóvlakk1
1517503hóvpleie1
1517733høyringsinstituttet1
1517793importverksemd2
1517786ingrediensmerking1
1517519inhalasjonsallergi1
1517408injeksjonsprodukt17
1517765injeksjonsprodukta1
1517557injiserast6
1517429innskjerpande1
1517511irritasjonsreaksjonar2
1517446juillet1
1517463kaldkremane2
1517461kaldkremar1
1517600kjemikalutslepp2
1517797konformitetsgaranti1
1517723konkurransesaker3
1517443konsumentprodukt2
1517758kontrollkostnadene1
1517741kontrollobjektet1
1517806kontrollomgrepet3
1517805kontrollrolla1
1517588kosmetikkallergi4
1517755kosmetikkavgifta1
1517598kosmetikkbiverknader1
1517601kosmetikkbruk2
1517411kosmetikkdirektivet54
1517700kosmetikkfabrikantar1
1517417kosmetikkfeltet2
1517762kosmetikkformål1
1517441kosmetikkforskrift1
1517716kosmetikkforskrifta2
1517696kosmetikkforskriftene1
1517754kosmetikkforvaltninga1
1517423kosmetikkføresegnene1
1517625kosmetikkleverandørenes4
1517418kosmetikklov6
1517407kosmetikklova113
1517432kosmetikklovgivinga6
1517649kosmetikkomgrepet1
1517406kosmetikkområdet25
1517539kosmetikkprodukta4
1517717kosmetikkregelverk1
1517599kosmetikkregelverket7
1517606kosmetikkregulering1
1517597kosmetikkrelaterte1
1517760kosmetikksamanheng1
1517454kosmetikkspekteret1
1517766kosmetikkstyresmaktene1
1517436kosmetische1
1517664kroppsoverflata4
1517405kroppspleieprodukt59
1517420kroppspleieprodukter4
1517771kroppspleieproduktet1
1517637kvalitetsreglane1
1517791laboratorieanalysane3
1517794laboratorieundersøking1
1517433lebensmittel1
1517772leddog1
1517481leggjevatn1
1517668leppepomadar1
1517576liposom2
1517751luksusavgifta1
1517652lækjemiddeldefinisjonen1
1517558lækjemiddelforskrifta1
1517556lækjemiddellovgivinga2
1517409lækjemiddelnære25
1517452lækjemiddelområdet5
1517622lækjemiddelregelverket2
1517453lækjemiddelstyresmaktene3
1517530lækjemiddelsubstansar3
1517543lækjemiddeltilsetjingar1
1517464mandelolje1
1517697marknadsforbodet1
1517639marknadsomsynet2
1517787markørgen1
1517467masserande1
1517596meldeordning1
1517750melderutinar4
1517691merkjeplikt1
1517468metabolisme3
1517608metabolittar2
1517523methyl1
1517681miljøeigenskapane11
1517424miljøforstyrring5
1517640miljøvernaspekt1
1517437mittel1
1517607moraloppfatningane1
1517740mottaksstad1
1517663munnhulens1
1517478munnskyljevæsker1
1517491mutagene1
1517641nagledesignarar3
1517466nattkremar1
1517542naturkrem1
1517605nonylfenolar1
1517472oljehinne1
1517460oppløysar1
1517517parfymeingrediensen1
1517645parfymere4
1517612parfymeria2
1517653peelingprodukt4
1517495pelsglans1
1517494pelskur1
1517730personidentifiserbare1
1517738personvernfremjande14
1517469planteekstraktar1
1517580plantestoff2
1517563polyakrylamid2
1517485positivlister1
1517502potepleie1
1517532preparatomtale1
1517450produits1
1517788produksjonsfart2
1517629produktansvarslova7
1517425produktframstillinga1
1517798produktgaranti1
1517778produktklassar1
1517655produktklassen1
1517644produktkontrollovens1
1517426produktkontrollstyresmaktene2
1517619produktkrav1
1517692produktnivå1
1517654produktregulering1
1517614prosesslinje1
1517721prøvemateriale11
1517720prøveuttak3
1517456pynteprodukt1
1517804rammeheimel1
1517632regelverksstruktur1
1517635regelverksstrukturen1
1517634regelverktilpassingane1
1517636regelverkutvikling1
1517728regelverkutviklinga1
1517538reguleringsnivå1
1517470reingjeringsartiklar1
1517462reinsemjølk1
1517458reklameinnsats1
1517447renforcement1
1517492reproduksjonstoksiske1
1517566resorberbare4
1517657rettsstatusen1
1517695revurderingar2
1517448sanitaire2
1517732sanksjonsfullmaktene1
1517736sanksjonsføresegnene5
1517731sanksjonsheimlar3
1517483sensibiliserande2
1517528sentralnerveeffekt1
1517540sjølvbehandling3
1517661sjølvklassifisert1
1517572sjølvklassifiserte1
1517527sjølvsoignerande2
1517603skadeeffektar1
1517745skadeerstatningslov1
1517744skadeerstatningslova5
1517611sluttforbrukarane2
1517477smaksstoff3
1517482solfilter1
1517479solprodukt4
1517484stofflistene1
1517662stoffnivå1
1517705straksforbod2
1517656subsumsjon2
1517571sukkermolekyl2
1517560sveitteproduksjonen1
1517586sårdanning2
1517455tannbleiking4
1517487tannbleikjemiddel4
1517474tannkjøtproblem2
1517486tannkremar7
1517659tannlegeforeininga7
1517533tannplakk1
1517476tannreinsemiddel1
1517554tatoveringsfargane1
1517552tatoveringsfargar3
1517547tatoveringsnåler1
1517551tatoveringsprodukt11
1517764tatoveringsverksemd2
1517549tatoveringsverksemda1
1517665tatoveringsvæske2
1517761testformålet1
1517609testmetodar6
1517703testmetodikk1
1517781tilarbeide2
1517735tilsynsføresegn1
1517737tilsynsføresegna5
1517759tilsynsgebyrordninga1
1517583toksisk1
1517783tolkingsfaktorar1
1517803tollverk2
1517667totalvurdere1
1517789transporttemperaturar1
1517810tvangsinndrivast1
1517811tvangsinndrivinga2
1517499tårefjernar1
1517550ungdomskrinsar1
1517501urinflekkar1
1517698utfasingstempo2
1517701utfasingstempoet5
1517747utmålingsreglar1
1517680variasjonsrikt1
1517505varmemassasjeprodukt1
1517578vassløysning3
1517763venleikssalongane1
1517548venleiksstudioa2
1517564verknadsmekanismen3
1517628verksemdkarantene4
1517779verksemdomgrepet4
1517435verordnung1
1517510veterinærpreparat3
1517690vevsmateriale1
1517438vidtgripande1
1517770villleie1
1517439warenwet1
1517497øyrereins1