Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 9,2004-05: Ot.prp. nr. 9 (2004-2005) Om lov om endringar i folketrygdlova og i enkelte andre lover (samleproposisjon hausten 2004)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 29.10.2004

Av i alt 2538 ordformer var 92 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1517377aleineomsorg1
1517314arbeidsgivarpengeperioden1
1517355arbeidsgivarperiodar3
1517351arbeidsgivarperiode1
1517319attføringskravet1
1517363attføringsopplegg1
1517403btilpassar1
1517397dekningsalternativa2
1517346dekningsnivået9
1517313delansvaret13
1517369dokumentundersøkingar1
1517336folketrygdpremie1
1517380fordringshaveres1
1517404forsikringordninga1
1517341forsikringsåret2
1517328forsørgingstillegga2
1517390fribeløpa7
1517386fristdagen17
1517333fråværsstatistikk1
1517334fråværsveka1
1517371funksjonsvurderingar1
1517401fvert1
1517323grunnsikring1
1517337hovedorganisasjonane1
1517374hovudvilkåra6
1517362ikrafttsetjing1
1517387innstrammingstiltaket1
1517340karensdagane1
1517339kompensasjonsnivået1
1517376korrespondanseskolar1
1517391leddetinneber2
1517398leddetom1
1517400leddetvert1
1517383lønnsgarantiar1
1517315lønnsgarantilova7
1517384lønnsgarantisaker3
1517353medfinansieringsansvaret1
1517343minimumsinntekt2
1517347oppfølgjingsplanar1
1517382overtidsgodtgjering1
1517326pensjonistektepar7
1517354premiesatsen1
1517318provenyeffekten2
1517322samordningspliktig1
1517364sjukdomsrelaterte2
1517338sjukedagen1
1517348sjukefråværsarbeid1
1517332sjukefråværsavtalane1
1517395sjukepengedekning2
1517312sjukepengeperiodar1
1517344sjukepengeperiode1
1517330sjukepengeperioden21
1517331sjukepengereformen1
1517335sjukepengeutbetalingane1
1517350sjukmeldingsreglane2
1517345sjukmeldingsreglar1
1517392tilbakefallsregelen1
1517352tilbakefallsreglane1
1517399tilleggssjukepengar2
1517375tilsynsbehovet1
1517329trygdeperioden6
1517324trygdetida8
1517366uførepensjonssakene1
1517370uførepensjonssaker1
1517367uførepensjonsvedtaka1