Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 91,2004-05: Ot.prp. nr. 91 (2004-2005) Om lov om endringar i opplæringslova og friskolelova (Om faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap og rett til avgrensa fritak)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 29.04.2005

Av i alt 1824 ordformer var 35 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1517302atterspeglast1
1517291biletforbod1
1517307enkeltvedtaks1
1517287fagnemninga1
1517295foreldrebestemt1
1517303fritaksføresegn1
1517299fritaksføresegna5
1517281fritakssystemet1
1517300høringsstansar1
1517288konfesjonsbindinga1
1517301konvensjonsbrott1
1517284kristendomsfagleg1
1517304kunnskapsinnhaldet2
1517309kunnskapsløfteter1
1517280livssynsbakgrunnen3
1517296meldingsprosedyrane3
1517292meldingsprosedyre1
1517306meldingsrutine1
1517294meldingsskjemaet3
1517311overskriftatil1
1517283praktiserbar1
1517282religionsorientering1
1517290teikneaktivitetar1
1517308tilnærmingsmetodar1
1517286truselement2
1517285trusoppfatningar1
1517278»aktivitetar1
1517277»religiøse1