Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 90,2004-05: Ot.prp. nr. 90 (2004-2005) Om lov om endringar i menneskerettslova (inkorporasjon av protokoll nr. 13 og 14 til den europeiske menneskerettskonvensjon)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 29.04.2005

Av i alt 659 ordformer var 2 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1517274krigstrussel2
1517273tilleggsføresegner2
1517275»significant1