Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 88,2004-05: Ot.prp. nr. 88 (2004-2005) Om lov om endringar i lov 27. april 1990 nr. 9 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer Eksportutvalet for fisk som aksjeselskap

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 29.04.2005

Av i alt 2464 ordformer var 75 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1517251adresseoversikta1
1517227bransjegrupper1
1517262effavgrensar1
1517267effhar1
1517253effmeiner1
1517230effstøttar1
1517247efftilrår1
1517202eksportavgift5
1517203eksportavgifta11
1517220eksportforskrifta13
1517263eksportleddet2
1517197eksportlova44
1517256eksportorganiseringa1
1517240eksportørgodkjenning3
1517232eksportørledda1
1517226eksportørleddet1
1517260etableringshindrande1
1517249finansdepartementeter1
1517261finansdepartementetkan1
1517228fiskarlagmeiner1
1517269fiskarlagpeikar1
1517239fiskarlagpeiker1
1517242fiskeridirektoratetser1
1517218fiskesalgslagenes19
1517264fiskevarar1
1517214forvaltingsoppgåvene6
1517236godkjenningsoppgåva1
1517223innstillingsrett12
1517208løyvingsreglement2
1517265marknadsavgift2
1517271marknadsavgifta8
1517257marknadsfagleg1
1517241marknadsfaglege2
1517252marknadsfremjande1
1517213marknadsgruppene1
1517205marknadsgrupper1
1517204marknadsinvesteringane1
1517200marknadsorgan1
1517246norgemeiner1
1517259norgepeikar1
1517248nytteområde1
1517198opplysingplikt1
1517199overgansreglane1
1517237overtredingar3
1517254politidepartementeter1
1517250politidepartementetpeiker1
1517233primærledda1
1517225primærleddet3
1517245råfisklaghar1
1517258råfisklagstøtter1
1517229råfisklagviser1
1517224samarbeidsrådmeiner1
1517244samarbeidsråduttalar1
1517215spesialutsendingar7
1517211styringsbehov5
1517212styringsbehovet2
1517210styringspraksis2
1517216særlovselskapet4
1517234tilsettegruppa2
1517231tilsettegruppasluttar1
1517255tolltenestemakta1
1517268utanriksdepartementetmeiner1
1517243utenriksdepartementetmeiner1
1517238vareprøvar2
1517209økonomiregelverk8