Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 76,2004-05: Ot.prp. nr. 76 (2004-2005) Om lov om endringar i lov 4. desember 1992 nr. 127 om kringkasting Endra sanksjonsreglar mv.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 15.04.2005

Av i alt 3715 ordformer var 182 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1516909abonnementsval18
1517064abonnementsvalet1
1517071abonnementsvalordninga1
1517073abonnentanes1
1517032abonnentavtalar1
1517065abonnentval3
1517039adgangsnøkkel1
1517030aksesselskap6
1517029aksesselskapa3
1517026aksesselskapet7
1516935aktløysekrava1
1517040allmennkringkastingsrådeter1
1517013ansvarsfridomsreglar1
1517086betalingspliktige1
1516944bransjeetiske1
1517038canal+påpeiker1
1516960disiplinærsystem1
1517025distribusjonsplattform2
1517012ehandelslova6
1516956emks2
1516958engelkriteria1
1517009filmmax3
1516988fjernsynskonvensjon1
1516906fjernsynskonvensjonen9
1517044fjernsynsselskaper1
1517070fjernsynstilbodet5
1516997fjernsynsvising1
1517079fjernsynvising1
1517027forbodsheimel2
1517018forbodsheimelen2
1517049forbodsregelen1
1516985forbrukarjournalistikk5
1517084forfylgjast1
1516917forhåndsvurdering1
1516951formidlingsplikta5
1517021forskriftsregel1
1517047forskriftsregelen2
1516995fortolkningsmeddelelse1
1516962forvaltningas11
1516970forvaltningsrettens1
1516968forvaltningsstadiet1
1516993fremhævelse1
1517069fråviket1
1516959gebyrregelen1
1516963gebyrsaker6
1516992gynnande1
1516945handhevingsmåten1
1516947handlingsnorm5
1516942handlingsnormene1
1516986høyringsmerknaden2
1516990innleiingsartikkelen1
1517005jurisdiksjonsreglar1
1517061kabelabonnentar2
1517067kabeldistribusjon3
1517042kabeldistributørar1
1516908kabeleigar13
1517075kabeleigarane1
1516925kabeleigarar6
1517017kabelselskap3
1517024kabelsending1
1517001kabelsendingar2
1516994kommisionens1
1517063konfliktløysingsordning1
1516975kringkasterens2
1517059kringkastingsdefinisjonen1
1516926kringkastingsfeltet3
1517076kringkastingsformidlarane1
1517015kringkastingsinnhald1
1517077kringkastingsinnhaldet1
1516939kringkastingskonsesjonar1
1516972kringkastingsmottakar2
1516950kringkastingsmottakarar1
1517060kringkastingsomgrepet1
1516916kringkastingsregelverk1
1516905kringkastingsregelverket14
1516921kringkastingsreglane3
1516996kringkastingsreglar1
1517081kringkastingssending1
1517085kringkastingstilknytta1
1517000kryssponsing1
1516912lisensavdelinga4
1516913lokalkringkastarar3
1516973lokalkringkastaren1
1517080lokalkringkastingerstattar1
1517053lovsetja1
1516998marknadsføringshensikter2
1516928medieforvaltningstør1
1516984medieorganisasjonane1
1517043mediermeiner1
1517034medierog1
1516946momentlista1
1517055mottakarlandets1
1517011mottakerstaten1
1517016mottaksplattformer1
1517066nktf3
1517036nrkog1
1516980omredigerast1
1516910omvalsregelen1
1516999oppeheld1
1517056opphavsrettsområdet4
1516918opptaksplikt1
1516991otilbörligt1
1517046pliktfor1
1516983premiepresentasjon3
1516982premiepresentasjonar1
1516941programkrava6
1516919programmateriale8
1516938programplikter6
1516936pønalt10
1516943reaksjonsformene6
1516904reaksjonssystem7
1516933redigeringsretten3
1517035regelhandtering1
1517078reklamedefinisjonen1
1516948reklamepress1
1516961rettssikringsgarantiane1
1516924rikskonsesjonane1
1516914rikskringkastarar2
1516955sakshandsamingskrava2
1516911sanksjonsreglane1
1516927sanksjonsutvalet28
1516937sanksjonsutvalets2
1517031satellittaksesselskap1
1517004sendarlandets1
1517003sendarlandsprinsippet1
1516964sjølvinkriminering2
1516965sjølvinkrimineringsvernet1
1516974skalgi1
1517048smfs1
1517058spesialkort1
1516915sponsereglane5
1516976sponsors3
1517082stansingsprosedyre1
1516929straffeomgrepet7
1517033straffesanksjoneringa1
1516954straffesikting4
1516967straffesiktingsaker1
1516971straffesiktingsomgrepet1
1516969straffesiktingsregelen1
1516987tekstreklameplakaten9
1516931telenorer2
1517068telenormeiner1
1517037telenorog1
1517083tilgangskort2
1517028tilgjengekort1
1516966uskuldspresumsjon1
1516952utpekast1
1516920vasskiljeføresegna1
1516922vasskiljeføresegnene1
1517020vasskiljeprinsippet8
1516930viasatog2
1517002vidaresendinga3
1517057vidaresendingsomgrepet1
1516949videresending3
1516989ytning1
1517041ytringsfridomsperspektiv1