Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 73,2004-05: Ot.prp. nr. 73 (2004-2005) Om lov om endringar i lov 6. juni 1891 nr. 2 om Guld-, Sølv- og Platinavarers Finhed og Stempling m.v.

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 08.04.2005

Av i alt 629 ordformer var 32 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1516874ansvarsmerke41
1516885ansvarsmerker1
1516876ansvarsmerkeregistrering1
1516875ansvarsmerket5
1516894edelmetallkontrollen9
1516896edelmetallov1
1516873finleiksmerke4
1516878finleiksstandard1
1516880finleiksstandarden1
1516900finleiksstempla1
1516886heimelsregelen1
1516890houtwipperdommen2
1516891importlandet8
1516899kontrollstempling1
1516877merkeinnehavaren2
1516903metallvarer5
1516898namnemerke1
1516879platinavarer1
1516872platinavarers6
1516887registeringa1
1516884sitererer1
1516888sølvsmedbransjen1
1516882varekjennetegn2
1516881varemerkeutredning2
1516883varemerkeutredningen3
1516897ädelmetallag1