Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 7,2004-05: Ot.prp. nr. 7 (2004-2005) Om lov om endringar i folketrygdlova (rett til lønnskompensasjon under fedrekvoten basert på eiga opptening)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 29.10.2004

Av i alt 534 ordformer var 7 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1516866adopsjonspengeområdet1
1516863adopsjonspengeperioden1
1516867fødselspengeordning3
1516869førsteårseffekt1
1516864lønnskompensasjonen16
1516865stillingsdel7
1516868stillingsdelen2