Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 70,2004-05: Ot.prp. nr. 70 (2004-2005) Om lov om eigedomsregistrering

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 01.04.2005

Av i alt 19851 ordformer var 706 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1516388administrasjonsordningar1
1516485adressedata3
1516351adressedelen1
1516541adresseform1
1516776adresseforvaltning1
1516537adressehandtering1
1516529adresseidentifikasjon3
1516647adressenummer2
1516536adressestyresmakta1
1516542adressetildeling5
1516538adresseverdige1
1516156anbringelse5
1516172anleggseigedom168
1516807anleggseigedommane1
1516544anleggseigedommar5
1516546anleggseigedommen21
1516283anlägningsfastighet1
1516389arbeidsvolum1
1516613arealdifferansen2
1516176arealoverføring88
1516409arealoverføringa8
1516617arealoverføringar1
1516371arealplandata1
1516734arealplanområde1
1516602arealstykke1
1516236arealtilknytte1
1516624arkivkode2
1516483arkivreferansar1
1516197aslesen6
1516663attestasjonen2
1516206autorisasjonskrav3
1516424avgivar1
1516425avgivareigedommen2
1516622avtalefridommen4
1516404avvikskontrollen1
1516487bakgrunnskart1
1516793bardunsignal1
1516329basisregistra1
1516205begrepsbruk1
1516720behandlingsformåla3
1516716behandlingsomgrepet2
1516437betalingsprinsippa1
1516449bevillingsordning5
1516854bokstavopprekninga2
1516655bransjenemnd1
1516740brugs3
1516201bruksretter1
1516667bruksrettstilhøva1
1516614bruttoendringa1
1516772budsjettverknadene2
1516267busetjingshistorie1
1516582bussterminalar3
1516354bustadadresseprosjektet2
1516268bustadnamngransking1
1516400bustadnummer7
1516275bustadsameige3
1516346byggjesaksforvaltninga1
1516386byggjesaksområdet2
1516675byggjesaksreglane1
1516861byggjeteikningar1
1516376bygningsareal3
1516678bygningsforvaltning1
1516341bygningsinformasjonen1
1516717bygningsinterne1
1516317bygningslovenkap1
1516526bygningslover3
1516416bygningslovgiving1
1516399bygningsnummer1
1516557bygningsopplysningane1
1516826bygningsopplysningar1
1516504databaserettane1
1516472databerarar1
1516369databrukaren1
1516744dataetableringsoppgåver1
1516330datafelta1
1516305datainnhaldet12
1516502datakjelda1
1516368dataprodusenten2
1516469dataterminal1
1516334datatypar1
1516381dei«1
1516228delingsforretningane3
1516226delingslovsutvalet1
1516191delingslovutvalet1
1516670delingsløyve11
1516671delingsløyvet11
1516220delingsplikt3
1516681delingssakene1
1516844detaljnett1
1516785distriktskonsekvensane1
1516782distriktskonsekvensar1
1516505dobbeltregistreringar1
1516856dokumentasjonsvise1
1516606dokumentavgifta16
1516799dokumenthandtering4
1516743driftssetjing2
1516478døgnopa5
1516433eiegedomskart1
1516256eiendomsinformasjonssystem1
1516204eiendomskartlegging1
1516207eiendomsregister1
1516199eiendomsregisteret3
1516551eierløst2
1516202eierseksjonslov1
1516260eigareining2
1516300eigareiningar1
1516321eigarråderetten1
1516627eigarrådvelde4
1516803eigarseksjonen1
1516439eigarseksjonering2
1516721eigedomsadresser4
1516500eigedomsdatabasar1
1516170eigedomsdeling6
1516473eigedomseiningane3
1516160eigedomseiningar4
1516768eigedomsfag1
1516252eigedomsfaget2
1516535eigedomsidentifikasjonen1
1516242eigedomsinformasjonen3
1516324eigedomsinformasjonssystem9
1516257eigedomsinformasjonssystemet9
1516764eigedomsjuss2
1516498eigedomskarta1
1516501eigedomskartdata1
1516610eigedomskartet2
1516187eigedomskartlegginga2
1516311eigedomskartverket2
1516348eigedomsmeglerforbund1
1516362eigedomsmålingar2
1516775eigedomsomsetjingar1
1516229eigedomsoppmåling6
1516463eigedomsoppmålinga3
1516523eigedomsoversikt2
1516235eigedomsregistra2
1516163eigedomsregistreringa12
1516243eigedomsrettslege2
1516238eigedomssystem1
1516815eigedomstypar2
1516231eigenskapsdata1
1516192eldrup2
1516491endringsdata1
1516465enkeltbrukaren1
1516480etableringsdato1
1516390etatsforeining1
1516266etatsforeininga5
1516853etterviseleg1
1516509faktadatabasar1
1516282fastighetsindelning1
1516179fastmerka11
1516459fastmerkenett3
1516466fastmerkenettet1
1516849fastmerker1
1516223fastmerkeregister15
1516224fastmerkeregisteret3
1516846fastmerket2
1516758feillister1
1516588festarforhold1
1516566festeeininga1
1516812festeeiningar1
1516274festeforhold31
1516570festeforholda2
1516567festeforma1
1516525festegrunnane1
1516213festegrunnar3
1516273festegrunnen15
1516662festerettar3
1516586festgrunnar1
1516323flybiletekart2
1516641forbrukarklage2
1516638forbrukarklager1
1516514formueposisjonar1
1516513formuesposisjon4
1516806forpaktingsavtaler1
1516574forpaktningsavtale1
1516481forretningsdata2
1516730forureiningsetaten2
1516476forvaltningsbehov1
1516718forvaltningsformål9
1516385forvaltningskikk1
1516510for«1
1516848fotogrammetriske1
1516490funksjonskravet2
1516193fylkesjordskiftekontor1
1516194fylkeskartsjef2
1516652føretaksbevilling1
1516653føretaksgodkjenning2
1516344føringsansvaret1
1516531gateadresseforma4
1516756gebyrfinansieringa2
1516598gebyrforskjell2
1516725gebyrføresegnene2
1516438gebyrheimelen1
1516834gebyrkostnadene1
1516440gebyrsetjing1
1516448generalklausul1
1516507geodatabrukarar1
1516748geodatakompetansen3
1516186geodetiske22
1516219geostasjonært2
1516316gerling2
1516428godkjenningsforskrifta2
1516427godkjenningsområde1
1516450godkjenningsorgan1
1516619grensebeskrivinga1
1516618grensebeskrivingar2
1516361grensedata1
1516521grensedokumentet1
1516332grensegangssak7
1516628grensegangssakene1
1516626grenseinformasjon1
1516625grenseinformasjonen1
1516609grensejusteringsinstituttet1
1516631grensemerkinga1
1516838grensemåling1
1516349grenseregistreringa1
1516827grensestrekning2
1516359grensestrekninga1
1516739grundeiendommenes1
1516245grunnboksblad22
1516590grunnboksblada2
1516290grunnboksbladet3
1516408grunnbokshjemmel1
1516420grunnboksutskrift2
1516175grunneigedommane14
1516350grunneigedomsdelen2
1516493grunnforureiningsregisteret1
1516508grunnkart1
1516511grunnkartdatabasar1
1516372grunnkrins2
1516375grunnkrinsar1
1516212grunnkunnskapar2
1516468grunnlagsmåling5
1516790grunnlagsmålingar2
1516391grunnlagsnett1
1516677grunnlagspunkt1
1516422hefteside1
1516597heimelsavklaring1
1516306heimelsforhold3
1516594heimelsforholda14
1516345heimelshavarane7
1516421heimelside1
1516814heimelsopplysningane1
1516524heimelsovergangar2
1516705heimelsovergangen1
1516518hovudeigedommen2
1516479hovudstrukturar1
1516456hovudtyngd5
1516496informasjonssamlingar1
1516495informasjonssystema10
1516434infrastrukturtenester2
1516545innkøyringstunnel2
1516402innleverer1
1516464innsynkingskontroll1
1516818institusjonsbygning1
1516543institusjonsbygningar1
1516189jernbanegrunn14
1516581jernbaneverka2
1516287jordpolitisk1
1516292jordsameiga4
1516180jordsameige145
1516286jordsameigeparten1
1516173jordsameiget8
1516765jordskiftekandidatane1
1516158jordskifteloven5
1516630jordskiftelovgivinga1
1516669jordskifterettsboka1
1516516kartdatabasane1
1516241kartdatabasar6
1516499kartdatabasen2
1516393kartfag4
1516713kartfester2
1516232kartform1
1516208kartforretningane1
1516572kartforretningsplikt1
1516770kartforvaltningssystem1
1516314kartframstilling1
1516387kartoppgåver2
1516623kartvedlegg1
1516682kartvedlegget1
1516254kataster1
1516637klagesystem6
1516512kommuneinstitusjonen2
1516401kompetansekløft1
1516736kompetansereglane1
1516343kompletteringsarbeid3
1516352kompletteringsprosjekt1
1516357kompletteringstiltak1
1516547konsesjonsføresegnene1
1516549konstruksjonsvis1
1516169konsulentbransje6
1516475kontorstøttesystem2
1516839koordinatbestemde1
1516837koordinatbestemte1
1516415koordinatfesta2
1516824koordinatmålte1
1516825koordinatverdiane1
1516461koordinatverdiar1
1516405kravstille1
1516374krinsdata1
1516377kryssreferansar1
1516365kryssreferanseregister2
1516326kulturminnebase1
1516494kulturminneregisteret1
1516731kulturminnestyresmakta3
1516757kvalitetshevingsprosjekt2
1516364kvalitetsmerknad1
1516616kvalitetsrisiko1
1516759kvalitetstiltak2
1516313lakkavfall1
1516299landbruksregisteret2
1516802landbruksstyresmaktane1
1516217landmålarbransje3
1516457landmålarbrev1
1516347landmålaren29
1516168landmålarføretak92
1516452landmålarføretaka1
1516395landmålarføretaket96
1516657landmålaroppdrag1
1516406landmålaroppdraget1
1516835landmålarpersonalet1
1516445landmålarskikk7
1516167landmålarval12
1516656landmålarverksemd3
1516397landmålarverksemder1
1516755landmålingsområdet1
1516629landmålingsteknisk1
1516847landmålingstekniske2
1516778lantmäteriet1
1516320legalfreda1
1516474leidningsinformasjon1
1516564ljørbuer1
1516706lovtilvising11
1516353mabygg1
1516284markfastighet1
1516727masseopplysningar1
1516738matricul1
1516530matrikkeladresse2
1516532matrikkeladresseforma1
1516308matrikkelbok2
1516310matrikkelboka3
1516183matrikkelbrev32
1516265matrikkelbrevet9
1516432matrikkeldata3
1516280matrikkeleininga20
1516215matrikkeleiningane24
1516261matrikkelenheter2
1516262matrikkelførar22
1516264matrikkelførarar1
1516337matrikkelføraren1
1516683matrikkelførast2
1516436matrikkelføre20
1516166matrikkelføring187
1516184matrikkelføringa53
1516383matrikkelføringsdelen1
1516411matrikkelført16
1516645matrikkelførte3
1516635matrikkelgrense1
1516829matrikkelinformasjon1
1516309matrikkelkart3
1516259matrikkelkartet39
1516253matrikkelloven1
1516263matrikkelmyndighet2
1516830matrikkelnemningar1
1516817matrikkelnummerforma1
1516708matrikkelopplysningane2
1516185matrikkelopplysningar20
1516379matrikkelstyresmakt50
1516322matrikkelstyresmakta25
1516833matrikkelstyresmaktane1
1516722matrikkelstyresmaktene9
1516398matrikkelstyresmakter3
1516327matrikkelsystem7
1516188matrikkelsystemet29
1516297matrikkeltypar1
1516331matrikkelutskrift2
1516451matrikkelverksemda1
1516550matrikulerast12
1516554matrikulere4
1516181matrikulering85
1516587matrikuleringar2
1516562matrikuleringsplikt3
1516569matrikuleringsplikta5
1516563matrikuleringsrett2
1516576matrikuleringsretten1
1516218matrikulære11
1516370meklaropplysningar1
1516852meridianstøttepunktet1
1516417merkjeplikta1
1516553moloanlegget1
1516615mottakareigedommen2
1516640myndighetsutøving3
1516250målearbeid5
1516467målearbeida1
1516157målearbeider4
1516702målebrevskart1
1516458målegrunnlag1
1516435målegrunnlaget4
1516821nummereringsmåte1
1516822nummerseriar2
1516278nummersystemet2
1516828nykartlegging3
1516271nykonstruksjon1
1516621nymerking2
1516719næringslivsformål1
1516234objektregister1
1516752oppdateringsrutinane1
1516836oppdragsavtala1
1516800oppdragskontrakten3
1516528oppgangsnummer3
1516754opplæringskostnadene2
1516222oppmålingsarbeider2
1516750oppmålingsavdelingane1
1516484oppmålingsdata1
1516382oppmålingsdelen9
1516211oppmålingsforretningane18
1516690oppmålingsforvaltninga1
1516336oppmålingskontorers11
1516789oppmålingslovutkastet13
1516178oppmålingsmerke4
1516795oppmålingsmetodar2
1516841oppmålingsoppdraget1
1516412oppmålingsprotokollen1
1516648oppmålingstekniske6
1516177oppmålingsverksemd5
1516809opprettingstidspunktet1
1516857opprydningskostnader1
1516255ordet«1
1516832ortofotokart1
1516552overflategrunneigar1
1516804overføraset1
1516159overgangsland1
1516360oversiktsnivå2
1516304oversiktsnivået1
1516580pantefråfall9
1516244pantegrunnlag1
1516605pantehefte4
1516298panteobjektet2
1516556panteomsyn1
1516407partsomgrepet2
1516423pengehefte8
1516762personalinnsats1
1516712personopplysningsomgrepet1
1516318planbasar2
1516325planbase2
1516319planbasen1
1516779planfag1
1516312planregister3
1516419pliktregelen1
1516492postadresseregisteret1
1516728primærformål1
1516813prioritetskollisjon1
1516639prisstyresmaktene2
1516335privatiseringsforslaget10
1516230proposisjonsutkastet2
1516649prosessfullmakta1
1516413prosessreglane5
1516733publiseringsverktøy1
1516477rapporteringsarbeid3
1516489rasjonaliseringspotensialet2
1516819realitetskontroll1
1516810realsameiga1
1516288realsameige7
1516200realsikkerhet1
1516296referansesystem1
1516363registerdata9
1516171registereiningar11
1516198registerenheter1
1516380registerforvaltar1
1516301registerfunksjon1
1516269registernamn1
1516585registernummer2
1516845registeroperatør1
1516225registeropplysningane1
1516295registerordning1
1516237registerreform1
1516460registerrutinar2
1516533registersamanheng2
1516233registersystem1
1516302registerteknisk2
1516697registreringsforretning1
1516338registreringsgrunnlaget1
1516342registreringsplikter2
1516692registreringsprosedyren1
1516798registreringstekniske2
1516560reguleringsformål4
1516686reguleringsgrenser2
1516676reguleringskonsekvensane1
1516384rekneskapssida1
1516333reseksjonering5
1516805retningsvisingar1
1516665rettkjent2
1516358rettsinformasjon2
1516636rettskostnadene1
1516285rettsutøvinga1
1516307rettsvernfunksjonen1
1516366rettsvernregister1
1516340saksbehandlingsforskriftene2
1516612sakstypa1
1516664samanføyinga2
1516519samanføyingsinstituttet1
1516589sameigeareala1
1516862sameigebrøkar1
1516276sameigedel2
1516174sameigedelane4
1516595sameigedelar1
1516797sameigefordeling1
1516735samfunnsdrift3
1516534samfunnsformål3
1516444sammanfattar1
1516741sammenføining1
1516801samordningsføresegna1
1516659sanksjonsføresegner3
1516522satellitteknologien1
1516701seksjoneringsdokumenta1
1516699seksjoneringsløyve1
1516695seksjoneringstidspunktet1
1516859seksjoneringstillatelse2
1516698seksjoneringsvedtak5
1516696seksjoneringsvilkåra2
1516258seksjonsnummer6
1516860seksjonssameiget1
1516270setningsplanet1
1516195sevatdal1
1516221signallov5
1516227signalloven1
1516693situasjonskart4
1516694situasjonskartet1
1516668skiftefeltet3
1516239skissevis1
1516723skjermutskrift1
1516453skylddelingar1
1516454skylddelingsdokument1
1516520skylddelingsforretning3
1516482skylddelingsforretningar1
1516672sluttkontroll2
1516328spesialavfallsdeponi1
1516729spesialavfallsdeponier1
1516808spesialvilkåra1
1516858stikningsplan1
1516293storkommunegruppa15
1516660straffesanksjonen3
1516394styrarfunksjon1
1516210styrarfunksjonen3
1516165styresmaktdel3
1516209styresmaktfunksjon2
1516164styresmaktoppgåve12
1516162styresmaktoppgåver13
1516753systemdokumentasjon1
1516680systemsamordning1
1516471systemutviklinga2
1516303teignummer1
1516700teikningsmaterialet1
1516470tekstinformasjon1
1516396tenesteleddet1
1516788tenesteleveranse1
1516787tenestemonopol2
1516820tilgangskode1
1516289tilknytingen1
1516517tilleggsparsellar1
1516455tiltaksklassar2
1516272tinglysingsforskriftene3
1516650tinglysingsklage1
1516823tinglysingsordning1
1516240tinglysingsordninga3
1516161tinglysingsregisteret2
1516277tinglysingsstyresmakta21
1516527tinglysingssystem4
1516410tinglysingsvern1
1516684tomteinndeling2
1516780tomtemålingar1
1516281tredimensionell1
1516851tregde1
1516855tvisteordninga1
1516791tyngdefeltet3
1516714typebestemmer2
1516794tømmertårn1
1516182umatrikulert42
1516796underfeste1
1516573unnataksføresegna2
1516447utdanningsprofesjon1
1516783utgreiingsbehov2
1516632utmarkskommisjonslova1
1516540utrykkingseiningane6
1516367utskriftsdatoen1
1516843utstikkingsarbeida1
1516339uttrekka1
1516373valmanntal2
1516429varslingsfristar1
1516203vassdragslov1
1516294vassdragslovutvalet1
1516831vasskontur1
1516462vasstandsmålarar2
1516251vasstandsmåling1
1516840vedommande1
1516732vedtaksfreda2
1516249verbalinformasjon1
1516599verdiendringa1
1516661verdiforhold1
1516601verdigrensa6
1516214verdigrense6
1516216verdigrensene5
1516811verdigrenser1
1516441vidaredistribuere1
1516196voldbæk1
1516558volumoverføring1