Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 43,2004-05: Ot.prp. nr. 43 (2004-2005) Om lov om endring i lov 13. juni 1969 nr. 25 om trudomssamfunn og ymist anna

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 21.01.2005

Av i alt 358 ordformer var 7 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1515290alderdomssvekkelse1
1515292dissenterlovkomiteen1
1515285dissenterlovkomiteens1
1515289frikirkeprester1
1515288hjelpeprester1
1515287kallskapellaner1
1515286statskirkeprester1
1515291vigselskompetanse2