Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 38,2004-05: Ot.prp. nr. 38 (2004-2005) Om lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre samiske rettsforhold

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 17.12.2004

Av i alt 448 ordformer var 6 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1515183bokstavnummer2
1515182omnummerere2
1515178sametingsrådet8
1515180språkrettigheter1
1515184»andre1
1515179»innenfor1
1515181»samisk1