Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 37,2004-05: Ot.prp. nr. 37 (2004-2005) Om lov om endringar i straffelova (eige straffebod om kjønnslege skildringar som gjer bruk av barn)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 17.12.2004

Av i alt 1153 ordformer var 24 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1515171aldersgrensekontroll1
1515172aldersgrensekontrollen1
1515160dekningsfelt1
1515153etterspørjinga1
1515156gengivelser1
1515177gjerningsomtalen1
1515169internettfil1
1515165kokkinakis1
1515175kontaktmåtar1
1515163konvensjonsføresegna2
1515170lagringsmåten2
1515154pornografidefinisjonen1
1515161procuring1
1515157pubertetsutviklinga1
1515176straffbortfall1
1515159straffetrusselen3
1515155straffritaksregel1
1515162straffvilkåra1
1515173videogramlova29