Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 3,2004-05: Ot.prp. nr. 3 (2004-2005) Om lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. (avgiftsheimel)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 01.10.2004

Av i alt 431 ordformer var 20 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1515152avgiftsheimel2
1515151avgiftsmidlane3
1515134fangstoppgjer6
1515133fellesressurs7
1515137fellesressursen2
1515142forskriftsframlegg2
1515141forvaltningsutgifter1
1515150innkrevjingsmåte1
1515148innkrevjingsordningar1
1515143kontrollproblemstillingar1
1515139kontrollutgiftene1
1515146kvotefastsetting3
1515145kvotepartar1
1515144leveringsmønster1
1515149opplysingsplikter1
1515138ressursforvaltingsarbeidet1
1515132ressursforvaltingsområdet1
1515147salslagsmonopolet2
1515140uttaksavgrensingar1