Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 30,2004-05: Ot.prp. nr. 30 (2004-2005) Om lov om endringar i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 10.12.2004

Av i alt 825 ordformer var 22 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1515112døvedistrikta2
1515110døvekyrkjelydar2
1515118døvekyrkjelyden1
1515111døveprestteneste1
1515123døveskolane1
1515131døveskolar1
1515114forsøksheimel2
1515115forsøksheimelen2
1515121frikyrkjeråd1
1515117kategorialkyrkjelydar1
1515124kirkelova1
1515122konfirmantsamlingane1
1515125kyrkjerådetuttaler1
1515126møteutgifter1
1515130paragrafengjeld1
1515113soknerådsmedlemene2
1515128soknerådsmedlemer1
1515127soknestrukturen1
1515129urneval1
1515120valkyrkjelyd4
1515119valkyrkjelyden5