Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 24,2004-05: Ot.prp. nr. 24 (2004-2005) Om lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 26.11.2004

Av i alt 843 ordformer var 26 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1514684advokatbistanden1
1514693advokatforeninga2
1514683advokatkonkurranseutvalget1
1514685advokatrekninga1
1514699advokats1
1514700advokatverksemda1
1514698eidendelar1
1514696eigendelsordning3
1514705felleseieskifte1
1514691forbrukarrådetstøtter1
1514701forskotsbetala1
1514692fråfalles1
1514688innkrevjingssentraler1
1514703kostnadsomsyn1
1514689overhyppighet1
1514707rettergangsskritt2
1514690rettshjelpsloven2
1514695sakførselsak1
1514697sakførselsaker1
1514686salærkrav2
1514706stykkprisforskrifta3
1514687trygderettenog1
1514694utleias1