Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 16,2004-05: Ot.prp. nr. 16 (2004-2005) Om lov om endring i offentlegheitslova

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 12.11.2004

Av i alt 331 ordformer var 1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1514680departementetlegg1
1514679riksrevisjonsloven1