Norsk Ordbok 2014 layout  

Otprp 107,2004-05: Ot.prp. nr. 107 (2004-2005) Om lov om endring i lov 14. desember 1973 nr 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. og lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 01.07.2005

Av i alt 458 ordformer var 15 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1514395dekningsbeløpet1
1514388garantiinstitusjon2
1514387insolvensdirektivet7
1514382lønnsgarantidekning17
1514384lønnsgarantien12
1514390lønnsgarantiloven6
1514381lønnsgarantiordninga28
1514392lønnsgarantiregelverket1
1514389lønnsgarantiutbetaling1
1514385lønnsgarantiutbetalingane2
1514394lønnsgaratiordningane1
1514393personkretsen1
1514391prioritetsregelen1
1514396regresstilgang1