Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 9,2003-04: St.prp. nr. 9 (2003-2004) Om samtykke til godkjenning av ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll 30 i EØS-avtala om deltaking for EFTA-statane i Fellesskapet sitt statistikkprogram for 2003-2007

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 24.10.2003

Av i alt 397 ordformer var 6 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513867femårsprogram1
1513868statistikkontoret11
1513864statistikksamarbeidet7
1513866statistikkstøtte1