Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 79,2003-04: St.prp. nr. 79 (2003-2004) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 37/2004 av 23. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2002/91/EF om energieffektivitet i bygningar

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 25.06.2004

Av i alt 848 ordformer var 37 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513832anleggseigarane1
1513802byggjevaredirektivet1
1513797bygningsdirektivet10
1513819bygningskategoriane1
1513814chp2
1513827direktivføresegnene3
1513817driftsverknadsgraden1
1513824eingongskontroll2
1513828energiinspeksjon2
1513807energiinspeksjonane2
1513829energiinspeksjonar1
1513833energioppfølgingssystem1
1513805energisertifikata2
1513804energisertifikatet2
1513810energisertifisering3
1513806energisertifiseringa2
1513823gasskjelar1
1513821innetemperaturar1
1513831inspeksjonsordninga1
1513830inspeksjonsordningane2
1513813installasjonseigenskapar1
1513800kjeledirektivet1
1513826kjølebehovet2
1513811lysgjeving1
1513815primærbrensel1
1513818sektoravtale1
1513820standardverdiar1
1513812talindikatorar1
1513808uteklima2
1513809utrekningsmetode2