Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 73,2003-04: St.prp. nr. 73 (2003-2004) Om endringar i «Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap»

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 04.06.2004

Av i alt 289 ordformer var 4 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513712militærnekterlova7