Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 71,2003-04: St.prp. nr. 71 (2003-2004) Om endringar i statsbudsjettet for 2004 som følgje av takstoppgjera for psykologar og fysioterapeutar

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 04.06.2004

Av i alt 383 ordformer var 10 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513704avtaletidsrommet1
1513698driftstilskotsdelen3
1513699eigendelsauken3
1513694fastlønnsordning5
1513702løyvingssaka2
1513700nullsumramme1
1513697refusjonsløyvingane4
1513696takstana1
1513695trygdeefusjonane1
1513701trygderefusjonane2