Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 70,2003-04: St.prp. nr. 70 (2003-2004) Om samtykke til ratifikasjon av konvensjon av 14. november 1970 om tiltak for å forby og hindre ulovleg import og eksport av kulturgjenstandar og ulovleg overføring av eigedomsrett til kulturgjenstandar

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 04.06.2004

Av i alt 571 ordformer var 13 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513681fortalatil1
1513690førermålet1
1513688førsegn1
1513684godtakings1
1513680godtrutileigning1
1513683importforboda2
1513687tilbakeleveringsreglane1
1513685tiltredingsdokument1
1513682utførselsforbodet1
1513693utførselskontroll1
1513689utførselsregulering1
1513691vareaspektet1