Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 69,2003-04: St.prp. nr. 69 (2003-2004) Om utbygging og finansiering av Imarsundprosjektet (Rv 680 Imarsundsambandet og Rv 669 Sandvika ferjekai med veg) i Møre og Romsdal

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 28.05.2004

Av i alt 1209 ordformer var 54 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513667atterspegle2
1513671basisføresetnader21
1513661basisverdien6
1513678bompenginnkrevjing1
1513673eingangsauken1
1513670eingongsauke8
1513660ettersituasjonen2
1513664etterskotsbompengar2
1513649etterskotsinnkrevjing59
1513640fartsløpsdimensjon1
1513669femtenårsperiode1
1513662femtenårsperioden2
1513665ferjetakstnivå1
1513654ferjetrafikantane1
1513666finansieringsanalysar5
1513672finansieringsanalysen27
1513663forskotsbompengar4
1513630forsnes6
1513676fundamenteringsløysinga1
1513651fylkekommune2
1513674garantiforskriftene3
1513647imarfinans5
1513626imarsundet11
1513625imarsundprosjektet37
1513632imarsundsambandet8
1513644kabelferjeprosjektet1
1513629litjsundet3
1513641marinarkeologiske3
1513645maskindrive2
1513637nyttefaktorane2
1513638planhandsaming1
1513675realtakstane14
1513656restsambandet6
1513648seivika19
1513636senterkommunen1
1513646sjøfartslovgivninga1
1513643solskjelødegården1
1513627solskjeløya3
1513677tilleggsbidrag2
1513657tilskotsrekneskapa8
1513658tilskotsrekneskapen3
1513635trafikkrelasjonar1
1513639veglinja3
1513628vinsternes8