Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 62,2003-04: St.prp. nr. 62 (2003-2004) Om ein del saker på Samferdselsdepartementets område

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.05.2004

Av i alt 1637 ordformer var 66 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513578avgiftstekniske2
1513611banepartner1
1513614bredalsholmen4
1513565breivikatunnelen3
1513600eigedomserstatning1
1513599einingsprisar2
1513597finansieringsanalysane1
1513558finansieringsbidraget26
1513584forbikjøringsfeltet1
1513610forretningseining6
1513604horkbrua1
1513551hurtigrutemuseet21
1513601høknes2
1513576innkrevjingsordninga18
1513598kameratkjøring1
1513571kjørerute1
1513566langnestunnelen29
1513567langnesveien3
1513580lekevold7
1513605lokomotivførararutdanning1
1513549lokomotivførarutdanning2
1513607lokomotivførarutdanninga4
1513596mettedalen2
1513585midtrekkverket2
1513595namdalsvegen3
1513574nedklassifiseringar2
1513602orientkrysset3
1513560prosjektpakka2
1513559prosjektpakke3
1513573riksvegfunksjon1
1513569sandnessundbrua11
1513570sentrumsterminalen2
1513568stakkevollvegen2
1513572stigingsforholda1
1513577sykkelvegtiltak6
1513603toddum1
1513550togoperatørane5
1513608trafikkoperatørane1
1513606trafikkstyrarar1
1513562tromsøbrua2
1513548tromsøpakke73
1513564tromsøysundtunnelen5
1513593tunneldirektivet4
1513583ulykkeskostnadene1
1513586ulykkessituasjonen4
1513591vegnettverket2