Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 60,2003-04: St.prp. nr. 60 (2003-2004) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 66/2004 av 26. april 2004 om innlemming i EØS-avtala av Erasmus Mundus-programmet (2004-2008)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 07.05.2004

Av i alt 439 ordformer var 22 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513532institusjonsnettverket1
1513534kandidatstatar5
1513528mastergradsprogram8
1513533mastergradsprogramma2
1513531mastergradsstudia2
1513541partnarinstitusjonar1
1513529stipendprogram5
1513536studieperiode1
1513538tredjestatsstudentar1