Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 57,2003-04: St.prp. nr. 57 (2003-2004) Pensjonar frå statskassa

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 30.04.2004

Av i alt 199 ordformer var 1 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ