Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 54,2003-04: St.prp. nr. 54 (2003-2004) Om investeringar i Forsvaret

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 23.04.2004

Av i alt 608 ordformer var 53 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513444avgjerdsdokumentasjonen1
1513449bakkeutstyr2
1513469byggekontrakten1
1513476fregattnyskaffinga1
1513474fullmaktsvedtak1
1513456gjennomføringskostnadene8
1513438investeringsproposisjonen3
1513459kda2
1513448kommunikasjonsmodulane1
1513447kommunikasjonsmodular1
1513472kontraktsforpliktingar2
1513470leveranseforpliktingane1
1513461missilsystemet5
1513467missilsystemprosjektet1
1513441nettverksbasert4
1513452nettverksbaserte5
1513460nyskaffinga12
1513471nyskaffingsfasen3
1513462nyskaffingsprosjekt4
1513468nyskaffingsprosjektet1
1513475overflatemissilsystem1
1513473overgangskontrakt2
1513479panserbekjemping1
1513480pansernedkjemping1
1513485priseskalering1
1513463produksjonsførebuingar1
1513490prosjektdokumentasjon3
1513489prosjektomfang2
1513487rammeaukinga1
1513488risikoavsetning1
1513491risikodatabase1
1513477serienyskaffing1
1513458sjømålsmissil10
1513440sjømålsmissilar3
1513464skipsfast2
1513465testmissilar1
1513481tilleggsutrusting1
1513450treningsmateriell1
1513482treningssystem2
1513453øvingskapasitet1