Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 46,2003-04: St.prp. nr. 46 (2003-2004) Om bruksrettskonsesjon for vassfalla i Skogfoss og Melkefoss i Pasvikvassdraget

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 19.03.2004

Av i alt 382 ordformer var 21 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513397bruksrettskonsesjon11
1513418bruksrettskonsesjonen1
1513403falleigar1
1513408fjk3
1513402jordsalgskommisjon1
1513405jordsalgskontor2
1513400kraftproduksjonsselskapet1
1513399pasvikvassdraget4
1513398skogfoss9
1513406utbringes2
1513413vassfallsrettar2