Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 4,2003-04: St.prp. nr. 4 (2003-2004) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 85/2003 av 20. juni 2003 om deltaking for EFTA-statane i EU-tiltaket «Det europeiske året for utdanning gjennom idrett 2004»

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 17.10.2003

Av i alt 336 ordformer var 6 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513384elevmobilitet1
1513386iversetjinga1
1513385skuleaktivitetane1
1513382utdanningspotensialet1
1513383utdanningsverdien1