Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 39,2003-04: St.prp. nr. 39 (2003-2004) Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av eit program for overvaking av handlingsplanen e-Europa 2005, spreiing av god praksis og betring av nett- og informasjonstryggleiken (MODINIS)

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 13.02.2004

Av i alt 388 ordformer var 21 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513368eeuropa1
1513372ekspertstillingane3
1513375generaldirektorat7
1513377informasjonssamfunnsspørsmål2
1513359modinis18
1513376sekretariatsarbeidet7
1513367statistikkbyråa1