Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 38,2003-04: St.prp. nr. 38 (2003-2004) Disponering av betongunderstellet TCP2 på Frigg-feltet

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 09.01.2004

Av i alt 1015 ordformer var 52 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513335akseptkriteriet2
1513357avmerkjast1
1513309avslutningsplanen5
1513333ballastsystemet2
1513313betonginstallasjonane2
1513320betonginstallasjonen1
1513346betongkonstruksjonane1
1513317betongplattformene1
1513342betongskafta1
1513331betongstrukturen1
1513321betongstøtter1
1513310betongunderstella14
1513347brufundament3
1513327disponeringsalternativ3
1513328disponeringsalternativa5
1513340disponeringsløysing2
1513339disponeringsløysinga2
1513338disponeringsmetoden1
1513354disponeringsplanen1
1513351disponeringsvedtaket4
1513323etterlatast1
1513349fiskarlagsitt1
1513356fjerningskostnader2
1513311fjerningsoperasjon2
1513314gassreservoar1
1513325gravitasjonsbasert1
1513350hevingsoperasjon3
1513305kompressorplattforma1
1513337kuttearbeidet1
1513336kuttemetoden1
1513344lagertank2
1513341lysstoffrøyr8
1513329partnarselskap1
1513316plattformdekk1
1513343sinkanodar1
1513308sokkelgrensa2
1513348strandsaknar1
1513318stålplattforma1
1513315stålplattformer2
1513332stålskjørt1
1513312understella4