Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 24,2003-04: St.prp. nr. 24 (2003-2004) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2003 m.m. under Olje- og energidepartementet og endringar under Gassled

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.11.2003

Av i alt 1345 ordformer var 73 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513232anleggskapitalen1
1513207dpcu3
1513231eigarmessig4
1513210etanbehandling3
1513213etankapasiteten1
1513212etanor5
1513235faktureringsgrunnlag1
1513215fjerningsdelen1
1513170flomsikringar1
1513196forsikringsrefusjonar1
1513206gassbehandlingskapasiteten2
1513182gjennomføringsdel1
1513180gjennomføringsdelen1
1513181innrapporteringsfrist1
1513189justeringsoppgjer2
1513233kapitalbalanse3
1513236kollsnesanlegga3
1513167kraftforsyningssituasjonen4
1513175løvinga2
1513223løyvingskonsekvensar1
1513172mindreutgiften2
1513221oljeseselskap1
1513183oppmerksamhet1
1513171overflauming1
1513193premieoverslag1
1513220prosesseringsplattform2
1513164redegjer2
1513187renteberekning2
1513201skadesaker7
1513202sveisingar1
1513237trollgruppas1
1513228unitisering1
1513173utgiftskrevande1
1513185utryggje6
1513224vigdisfeltet1
1513184vindkraftprodusentane1