Norsk Ordbok 2014 layout  

Stprp 23,2003-04: St.prp. nr. 23 (2003-2004) Om endringar under enkelte kapittel på ­statsbudsjettet medrekna folketrygda for 2003

regjeringen.no

regjeringen.no, Oslo 14.11.2003

Av i alt 1415 ordformer var 94 nye i nynorskkorpuset.

Dei nye (normaliserte) ordformene er:

IDWORDFREQ
1513119ansiktsdefektprotese1
1513087arbeidsgivarperioden77
1513151bidragsforskott6
1513150bidragsregelverk1
1513163bidragsreglar1
1513157feilutbetalingar75
1513158forsikringsforetaka3
1513155gravferdshjelp1
1513154gravferdshjelpa3
1513116hjelpemiddelgruppene4
1513098omposteringa1
1513096omposteringane2
1513093omposteringar2
1513125ompostert2
1513106omposterte1
1513118ortosar1
1513073pensjonsutbetalingane10
1513143plantala3
1513095rehabiliteringspengeperioden3
1513091rehabiliteringspengeyting1
1513123samoboerpar1
1513112satsglidinga1
1513085sjukefråversfrekvensen2
1513156sjukestønadsutgifter6
1513074sjømannspensjonstrygdelova2
1513159skadeårgang3
1513086svangerskapsrelatert3
1513079tilretteleggingstilskott4
1513097trekkoppgåvene1
1513162utgiftskapittel6
1513111utgiftsnedgang1
1513107utgiftveksten1
1513092utrekningsreglar1
1513120øyeprotese1